Celem  głównym  projektu jest Zdobycie i wzrost kwalifikacji zawodowych 30 osób (1K/29M) dorosłych z województwa świętokrzyskiego, kształcących się z własnej inicjatywy, poprzez uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu kierowcy kat C/ CE w terminie do 31.08.2019r.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2018r. – 31.08.2019r.

Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

Udział w projekcie „Kierowca zawodowy” jest bezpłatny. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

-Kurs prawa jazdy kategorii C (dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B) lub kategorii CE (dla posiadaczy prawa jazdy kategorii C) wraz z egzaminem państwowym, 

-Kurs na Kwalifikację wstępną przyspieszoną na przewóz rzeczy wraz z egzaminem państwowym  

 

Zajęcia/ szkolenie przewidziane w projekcie będą się odbywać na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt skierowany jest do 50 mieszkańców województwa świętokrzyskiego, 2 kobiet i 48 mężczyzn, w wieku powyżej 21 lat, w wieku aktywności zawodowej.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, niepracujących, poszukujących pracy.

Osoby niepełosprawne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie nie wyższe niż gimnazjalne), osoby w wieku powyżej 50 lat będą przyjmowane na preferencyjnych warunkach.

 

Wartość Projektu: 336.875,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 286.343,75 PLN

Script logo